PROSIMO, DA PRED UPORABO SPLETNE STRANI POZORNO PREBERETE TE POGOJE UPORABE.

Ta pravni dokument opisuje Pogoje uporabe spletne strani VMax.si na naslovu https://www.vmax.si/ (v nadaljevanju »spletna stran«) v upravljanju PRO Bo Ta, Bojan Vrbnjak s.p. Poleg Pogojev uporabe vas prosimo, da se seznanite in strinjate tudi s Politiko zasebnosti, ki opredeljuje način zbiranja, uporabo vaših podatkov ter politiko piškotkov.

Izraz »vi/vas/uporabnik« opredeljuje uporabnika spletne strani, izraz »družba/mi/nami/naša« pa opredeljuje družbo PRO Bo Ta, Bojan Vrbnjak s.p.

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

 1. STRINJANJE S POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Pogoji uporabe skupaj s Politiko zasebnosti opredeljujejo pogoje uporabe te spletne strani in vseh informacij, besedil, grafike, fotografij in drugih materialov, ki jih vsebuje ta spletna stran (skupaj »Vsebina«).

Pogoji uporabe urejajo izključno vašo uporabo naše spletne strani in ne veljajo za morebitna druga pravna razmerja med vami in družbo. Informacije na spletni strani so izključno informativne narave.

Vaša uporaba spletne strani je pogojena s sprejemom teh Pogojev uporabe in skladnosti vašega delovanja z njimi. Šteje se, da s prvo uporabo spletne strani soglašate s Pogoji uporabe, Politiko zasebnosti in piškotkov. V kolikor teh pogojev uporabe ne sprejemate v celoti, ne dostopajte in ne uporabljajte spletne strani.

 • OMEJITEV UPORABE

Podeljujemo vam osebno, omejeno, ne-ekskluzivno in neprenosljivo pravico do uporabe naše spletne strani za osebno in za nekomercialno rabo v skladu s temi Pogoji uporabe. Kot predpogoj za uporabo spletne strani potrjujete, da spletne strani ne boste uporabljali za noben namen, ki je nezakonit, ki ni skladen s Pogoji uporabe ali ki je očitno v nasprotju z nameni družbe.

Družba si pridružuje pravico, da preiskuje pritožbe in prijavljene kršitve teh Pogojev uporabe in da ukrepa na način, ki se mu zdi primeren, kar med drugim vključuje poročanje o sumu nezakonitih aktivnosti pristojnim organom pregona, regulatorju ali drugi tretji osebi. V primeru da je to potrebno, družba tem organom razkrije elektronske naslove, zgodovino uporabe spletne strani, IP naslov in podatke o prometu. Prepovedano je uporabljati to spletno stran ali katerekoli vsebine spletne strani v nasprotju s Pogojih uporabe.

Prepovedano je uporabljati programsko opremo, ki omogoča pridobivanje informacij o uporabi spletne strani s strani drugih uporabnikov ter ugotavljanje njihove identitete.

Potrjujete, da ne boste izvajali nobenih aktivnosti, ki bi (i) po naši presoji predstavljale oziroma bi lahko predstavljale nesorazmerno in prekomerno obremenitev naše spletne strani in povezane infrastrukture, (ii) kakorkoli motili ali poskušali motiti pravilno delovanje spletne strani ali (ii) na kakršen koli način poskušali zaobiti naše ukrepe za omejitev dostopa do spletne strani.

 • VSEBINA UPORABNIKA

Vsa vsebina, ki nam jo posredujete, vključno z informacijami in gradivom posredovanih v okviru vaših vprašanj, odgovorov, prošenj za posredovanje informacij, komentarjev (»vsebina uporabnika«) je vaša izključna odgovornost in zanjo ne odgovarjamo.

Soglašate in potrjujete, da ste v celoti odgovorni za vso vsebino, ki nam jo posredujete. Družba ne nadzira vsebine uporabnikov in ne jamči za njeno natančnost, celovitost in kakovost. Soglašate da družba ni odgovorna za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi jo lahko imelo vaše zanašanje na te informacije.

Z registracijo in objavo svojih vsebin na spletni strani dovoljujete družbi javno priobčitev in dovoljujete, da si katera koli tretja oseba na spletni strani vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami družba ni odgovorna, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovorna, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletni strani, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih. Družba si pridržuje pravico, da v primeru suma, da uporabnik s svojo vsebino krši zakon ali te Pogoje uporabe, zavrne objavo vsebine oziroma jo odstrani.

Soglašate in potrjujete, da vaše avtorske vsebine, ki jih posredujete družbi z namenom njihove objave v obliki prispevka, z dnevom objave postanejo intelektualna lastnina družbe in zanje ne morete uveljavljati avtorskih pravic.

O domnevnih kršitvah v povezavi z vsebino uporabnika nas prosimo obvestite na elektronski naslov: info@vmax.si.

 • SPREMEMBE POGOJEV UPORABE

Družba si pridružuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni in dopolni Pogoje uporabe v okviru spletne strani. Vaša odgovornost je, da se seznanite z vsemi morebitnimi spremembami in dopolnitvami. Datum zadnjih Pogojev uporabe je zapisan v dokumentu. V kolikor imate v primeru sprememb kakršnakoli vprašanja, nas kontaktirajte na info@vmax.si.

V primeru, da postanejo Pogoji uporabe za vas nesprejemljivi oziroma da se s Pogoji uporabe po njihovi spremembi ne strinjate, te spletne strani ne uporabljajte več. Z uporabo spletne strani soglašate s Pogoji uporabe na način kot so bili spremenjeni in objavljeni v trenutku vašega obiska strani.

 • ODPOVED IN PRAVICA DO ZAVRNITVE

 Družba si pridružuje pravico, da lahko vsakomur v kateremkoli trenutku zavrne dostop do spletne strani v celoti ali delno, če utemeljeno sklepamo da: (i) ste kršili te Pogoje uporabe, (ii) ste za nas povzročili pravno tveganje; ali (iii) naše zagotavljanje dostopa do spletne strani ni več ekonomsko ali socialno sprejemljivo.

Potrudili se bomo, da vas o odpovedi obvestimo preko elektronske pošte, ki ste nam jo posredovali.

 • INTELEKTUALNA LASTNINA

Spletna stran in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina družbe oziroma njenih avtorjev ter se ne sme, razen na način določen v Pogojih uporabe, uporabljati brez izrecnega pisnega soglasja družbe. VMax.si, https://vmax.si/, logo, vse slike in besedila ter vsa vsebina spletne strani, grafika in ikone gumbov predstavlja intelektualno lastnino družbe, razen kjer je navedeno drugače. Vse ostale znamke, imena produktov in imena družb ali logotipi so last njihovih lastnikov. Družba si pridržuje vse pravice, upravičenja in interese do spletne strani in njene vsebine.

Vsaka uporaba naše intelektualne lastnine zahteva eksplicitno pisno soglasje družbe. Brez poprejšnjega eksplicitnega pisnega soglasja in plačila ustreznega nadomestila je prepovedana uporaba avtorskih pravic in znamk družbe. Prepovedana je tudi označba storitev ali produktov, ki bi lahko povzročila zmedo, misleč da gre za produkte ali storitve družbe. Prepovedana je uporaba produktov družbe na način, ki bi se ga lahko razumelo kot da družba sponzorira, odobrava oziroma je na kakršen koli drug način povezana z vami, vašimi aktivnostmi, produkti ali storitvami.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, dajanje na voljo javnosti in druge oblike javne priobčitve, predelava ali vsaka druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s shranjevanjem in prenašanjem zvočnega zapisa v elektronski obliki, javnega predvajanja s fonogrami, radiodifuznega oddajanja, radiodifuzne retransmisije in sekundarnega radiodifuznega oddajanja ter dajanja na voljo javnosti zvočnega zapisa dela, predelave ali avdiovizualne priredbe dela v obliki zvočnega zapisa ter distribuiranja in dajanja v najem primerkov dela v obliki zvočnega zapisa.

Soglašate in potrjujete, da vaše avtorske vsebine, ki jih posredujete družbi z namenom njihove objave v obliki prispevka, z dnevom objave postanejo intelektualna lastnina družbe in zanje ne morete uveljavljati avtorskih pravic.

Avtor z oddajo članka v objavo materialne avtorske pravice prenese na družbo PRO Bo Ta, Bojan Vrbnjak  s.p. Z oddajo članka v objavo tudi soglaša z objavo na spletnih straneh VMax.si. Prenos pravic je časovno in teritorialno neomejen in velja za neomejeno naklado. Avtor na objavljenem delu ohrani moralne pravice.

 • PRIDRŽEK PRAVIC

Brez eksplicitnega pisnega soglasja družbe je prepovedano uporabljati vse informacije družbe, informacije zunanjih partnerjev ali strank družbe, avtorskega gradiva in drugih pravic intelektualne lastnine družbe in njenih poslovnih partnerjev, za kakršnekoli namene, posebej v komercialne namene. Informacija med drugim zajema vsa besedila, obrazce, dokumente, slike, grafiko, logotipe, podobe, ikone ter podobno.

 • POVEZAVE DO SPLETNIH STRANI TRETJIH

V primeru da pri uporabi naše spletne strani uporabljate povezave do spletnih strani tretjih, boste zapustili našo spletno stran. Spletne strani tretjih niso pod našim upravljanjem, zato družba v nobenem primeru ne odgovarja za vsebino na teh spletnih straneh in za povezave do drugih spletnih strani, ki jih vsebujejo spletne strani tretjih. Za spletne strani tretjih veljajo njihovi splošni pogoji uporabe. Družba ima na spletni strani povezave do strani tretjih le kot pomoč, zato navajanje spletnih povezav na naši spletni strani ne predstavlja nobenega priporočila, odobritve ali potrditve s strani družbe, niti ne pomeni, da družba na kakršenkoli način nakazuje, da spletna stran tretjega priporoča ali odobrava spletno stran družbe.

 • POVRATNE INFORMACIJE

Povratne informacije ki nam jih dajete v povezavi z uporabo naših storitev (predloge, izboljšave, ideje, komentarje, vprašanja, predložitev materiala) lahko uporabimo za izboljšave/spremembe naših storitev oz. spletne strani brez kakršnih koli omejitev ali obveznosti plačila. S tem, ko nam dajete Povratne informacije, bomo mi postali izključni lastniki Povratnih informacij, vi pa se odpovedujete vseh pravic do Povratnih Informacij (vključno z materialnimi avtorskimi pravicami). Povratne informacije lahko uporabimo za katerikoli namen (vključno za komercialne namene), brez obveznosti kakršnekoli plačila. Vaše Povratne informacije so nezaupne, pri čemer jamčite, da Povratne informacije ne kršijo pravic tretjih. Družba ne odgovarja za morebitno izgubo, ki bi jo utrpeli vi ali tretji zaradi uporabe Povratnih informacij. Vaše Povratne informacije imamo pravico razkriti tretjim, prav tako pa si pridržujemo pravico, da vaše Povratne informacije kadarkoli odstranimo iz naše spletne strani.

 1. JAMSTVA UPORABNIKA

Uporabnik se zaveže, da (i) storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo, (ii) v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja, (iii) storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih, (iv) ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe, (v) ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov, (vi) ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani (vii) ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

Družba si pridržuje pravico, da v primeru suma, da uporabnik s svojo vsebino krši zakon ali te Pogoje uporabe, uporabniku prepove uporabo spletne strani.

 1. JAMSTVA IN IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Razen če je izrecno drugače zapisano v teh Pogojih uporabe, družba ne daje nobenih zavez in v največjem obsegu možnem v skladu z veljavno zakonodajo izključuje vsa jamstva, eksplicitna ali implicitna, glede ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, vsebine spletne strani in povezav do spletnih strani tretjih na naši spletni strani. Naša spletna stran, informacije in vsebina na njej ter s spletno stranjo povezane grafike so posredovane brez kakršnega koli jamstva s strani družbe.

Podatki, ki jih dajemo na spletno stran so lahko netočni ali imajo tipkarske napake. Družba ne odgovarja za škodo zaradi možnosti izgube uporabe spletne strani, podatkov, dobička, dobrega imena ali ugleda, telesnih poškodb ali katero koli drugo škodo, ki izvira iz (i) vašega dostopanja do naše spletne strani, (ii) vaše nezmožnosti uporabe spletne strani, (iii) kakršnekoli informacije ali vsebine, vsebovane na naši spletni strani, (iv) vaše informacije ali gradiva posredovanega na našo spletno stran. Izključitev odgovornosti velja ne glede na to, ali je škoda nastala na podlagi kršitve pogodbe, odškodninske odgovornosti, malomarnosti, objektivne odgovornosti ali na drug način.

Naše storitve so na voljo “take kot so” in “kot so razpoložljive”, brez kakršnih koli jamstev. Družba ali njeni pogodbeniki ne dajejo nobenih posebnih obljub glede svojih storitev oz. Kakršnihkoli jamstev, razen kot je izrecno določeno v teh pogojih ali dodatnih pogojih. Družba ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih zagotovil glede nemotenega delovanja svojih storitev, glede resničnosti, ažurnosti in kvalitete svojih storitev ter glede njihove zanesljivosti, razpoložljivosti ali primernosti. Družba ne zagotavlja, da bodo storitve delovale neprekinjeno ali brez napak, ali da bodo napake odpravljene v razumnem roku.

Pridružujemo si popolno diskrecijo pri popravljanju in odpravljanju takih napak na spletni strani, v programski kodi, vsebini družbe, storitvah in kakršnihkoli drugih informacijah, objavljenih na spletnem portalu.

 1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

 V nobenem primeru družba (vključno z direktorji, zaposlenimi, dobavitelji in pogodbeniki) ni odgovorna za kakršno koli škodo (vključno z a ne omejeno na direktno škodo, posledično škodo, izgubo dobička, prihodkov ali podatkov), ki je neposredno ali posredno povezana z: (a) uporabo oz. Nezmožnostjo uporabe storitev oz. Produktov (b) napake v izvedbi storitev oz. Produktov (d) napake, prekinitve, izbris podatkov ali elektronskih sporočil, virusov, zamud pri izpolnitvi storitev (e) napak ali izgub v postopku storitev (h) kakršnokoli škodo, ki izhaja iz varnostnih vdorov, virusov, napak, izbrisov, prekinitve, prevar, zamude pri izvedbi storitev, elektronskih povezav, napak omrežja oz. Kakršnekoli druge tehnične napake (g) ki vam je nastala zaradi ponudnika oz. Izdelkov naročenih pri ponudniku.

V nobenem primeru skupna odgovornost družbe za škodo, izgubo in druge posledice (bodisi gre za pogodbeno škodo, odškodninsko tožbo (vključno a ne omejeno na malomarnost) ali kakršne koli druge zahtevke) na podlagi teh pogojev ne bo presegla deset (10) evrov.

 1. TRAJNA IN ZAČASNA PREKINITEV STORITEV

Pridržujemo si pravico trajno ali začasno  prekinit dostop do naših storitev in spletne strani, brez predhodnega obvestila. Prav tako si pridružujemo pravico zbrisati vse informacije in morebitne dokumente, ki se nanašajo na vašo uporabo naših storitev in/ali spletne strani, kadarkoli in brez razloga, posebej pa če mislimo da ste: (i) kršili predmetne pogoje uporabe; (ii) ste ustvarili tveganje ali ste pravno izpostavili družbo.

 1. KONČNE DOLOČBE

Celoten dogovor. Ti splošni pogoji urejajo celotno pravno razmerje med vami in družbo, glede uporabe naše spletne strani in naših storitev. V primeru nedosledja med predmetnimi pogoji uporabe in morebitno drugo pogodbo, ki ste jo sklenili z družbo, bodo prevladali predmetni pogoji uporabe, razen če bo določeno drugače.

Brez odpovedi pravici. V primeru da katera izmed pogodbenih strank ne izvrši svoje pravice, ki jo ima na podlagi teh splošnih pogojev, se tako ravnanje stranke ne šteje kot odpoved pravici ali kot odpoved drugim pravicam.

Višja sila. Družba ne odgovarja za neizpolnitev obveznosti po teh splošnih pogojih, če je taka neizpolnitev posledica katerega koli vzroka, ki je izven razumnega nadzora družbe, kar med drugim vključuje mehanske, elektronske in komunikacijske okvare ali poslabšanja.

Neodvisnost določb. Če se katerakoli določba splošnih pogojev izkaže kot neizvršljiva ali neveljavna, potem se to določbo omeji ali odpravi v najmanjšem možnem obsegu, ki je potreben, da splošni pogoji ostanejo v veljavi.

Prenos pogojev uporabe. Družba lahko prenese ali dodeli tretjemu pravice in obveznosti iz splošnih pogojev, brez vašega soglasja. Vi ne morete prenesti ali dodeliti tretjemu pravice in obveznosti iz splošnih pogojev, brez soglasja družbe.

Trajanje in prenehanje. Pogoji uporabe začnejo veljati s trenutkom, ko vstopite na našo spletno stran oz. ko začnete uporabljati naše storitve in prenehajo veljati ko prenehate uporabljati naše storitve oziroma spletno stran.

Pristojno pravo in reševanje sporov. Za urejanje in razlago splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. Stranki dogovora soglašata, da se za izključno pristojna glede pravnih vprašanj določil tega dogovora, določi pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. KONTAKTI, POVRATNE INFORMACIJE IN PRITOŽBE

V primeru da nas želite kontaktirati v zvezi s splošnimi pogoji, nam prosim pišite na elektronski naslov: info@vmax.si.